KONKURS
ZA UČEŠĆE NA 52. GITARIJADI U ZAJEČARU
 

Pravo učešća na Konkursu:

Pravo učešća na Konkursu imaju demo bendovi koji nemaju objavljeno komercijalno izdanje.

Podnošenje prijava i uslovi Konkursa:

Prijave za učešće na Konkursu podnose se isključivo elektronskim putem – popunjavanjem obrasca na zvaničnom sajtu Gitarijade: www.gitarijada.rs

Uz obrazac prijave neophodno je priložiti: snimke dve autorske kompozicije u ukupnom trajanju do 10 minuta (mp3/wma/acc), tekstove kompozicija na maternjem jeziku, spisak članova benda sa kontaktima, kratku biografiju i fotografiju benda (jpg). Bendovi su u obavezi da u prijavi posebno označe kompoziciju koja će biti objavljena na Youtube kanalu Gitarijade. 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima Konkursa, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava:

Prijave za učešće na Konkursu podnose se najkasnije do 20. maja 2018. godine.

Organizatori zadržavaju pravo produženja roka za prijavu.

Lista prijavljenih bendova:

Lista prijavljenih bendova koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa biće objavljena na zvaničnom sajtu Gitarijade.

Izbor bendova:

Među prijavljenim bendovima koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa izvršiće se izbor 10 bendova koji će nastupati na Mini gitarijadama i koji će se takmičiti na Gitarijadi u Zaječaru u dva polufinala 28. i 29. juna, dok će se finale održati  30. juna 2018. godine. 

Izbor bendova izvršiće Stručni žiri od tri člana koji će obrazovati Organizacioni odbor Gitarijade.

Napomena: Troškove prevoza, smeštaja i ishrane za vreme trajanja Gitarijade snosi organizator.