KONKURS

ZA UČEŠĆE NA 53. GITARIJADI U ZAJEČARU

Pravo učešća na Konkursu:

Pravo učešća na Konkursu imaju demo bendovi koji nemaju objavljeno komercijalno izdanje.

 

Podnošenje prijava i uslovi Konkursa:

Prijave za učešće na Konkursu podnose se isključivo elektronskim putem – popunjavanjem obrasca na zvaničnom sajtu Gitarijade: www.gitarijada.rs

Uz obrazac prijave neophodno je priložiti: snimke dve autorske kompozicije u ukupnom trajanju do 10 minuta (mp3/wma/acc), tekstove kompozicija na maternjem jeziku, spisak članova benda sa kontaktima, kratku biografiju i fotografiju benda (jpg). Bendovi su u obavezi da u prijavi posebno označe kompoziciju koja će biti objavljena na Youtube kanalu Gitarijade. 

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa uslovima Konkursa, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava:

Prijave za učešće na Konkursu podnose se najkasnije do 01. juna 2019. godine.

Organizator Gitarijade ima pravo produženja roka za prijavu.

Lista prijavljenih bendova:

Lista prijavljenih bendova koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa biće objavljena na zvaničnom sajtu Gitarijade.

Izbor bendova:

Od prijavljenih bendova koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa izvršiće se izbor bendova koji će nastupati na Mini Gitarijadama tokom maja i juna meseca 2019. godine.

Izbor bendova izvršiće Stručna komisija od tri člana koju će obrazovati suorganizator Gitarijade.

Na Mini Gitarijadama izabraće se 10 bendova koji će se takmičiti na Gitarijadi u Zaječaru u dva polufinala 27. i 28. juna, dok će se finale održati 29. juna 2019. godine. 

Na jednoj Mini Gitarijadi može biti izabrano više bendova.

Napomena: Troškove prevoza, smeštaja i ishrane za vreme trajanja Gitarijade snosi organizator Gitarijade.


Naziv benda: (obavezno)

E-mail adresa benda: (obavezno)

Država: (obavezno)

Grad: (obavezno)

Link ka Facebook stranici/profilu benda (ukoliko imate):

Link ka Twitter profilu benda (ukoliko imate) :

Link ka Youtube kanalu benda (ukoliko imate):

Kratka biografija benda do 1500 karaktera (*.doc ili *.docx format) (obavezno)

Spisak članova benda sa kontaktima (*.doc ili docx format) (obavezno)

Fotografija benda (*.jpg format ne manja od 800x600px i ne veća od 2MB) (obavezno)

Kompozicija br.1 (Prihvata se *.mp3, *.wma, *.acc format, veličine do 10MB bez razmaka u nazivu fajla npr. pesma1.mp3) (obavezno)

Kompozicija br.2 (Prihvata se *.mp3, *.wma, *.acc format, veličine do 10MB bez razmaka u nazivu fajla npr. pesma2.mp3) (obavezno)

Tekst kompozicije br.1 (Prihvata se *.doc, *.docx format) (obavezno)

Tekst kompozicije br.2 (Prihvata se *.doc, *.docx format) (obavezno)

Odaberite kompoziciju koja će biti objavljena na youtube kanalu Gitarijade (obavezno)

Da li se slažete sa uslovima Konkursa 53. Gitarijade i pravilima festivala? (obavezno)
Da, slažemo se uslovima konkursa i pravilima festivala.